Medlemsskab

Alle kan blive medlem af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.
Der kan dog kun optages 600 medlemmer i foreningen.

Pris for medlemsskab af BSF

 

2019 (1/3-2019 - 28/2-2020) Senior Pensionist

Ungdom  18-25år

Junior-18år

Støttemedlem

Medlemsbidrag BSF 580,- 580,- 215,- 300,- 300,-
Forbundsbidrag 395,- 395,- 260,- 0,- 100,-
Laksebidrag 200,- 200,- 200,- 0,- 75,-
Medlemsbidrag i alt      1.175,- 1.175,- 675,- 300,- 475,-
 • Pensionist betaler samme kontingent som senior iht. beslutning på generalforsamling 2014.
 • Laksebidrag gælder kun for senior, ungdom og pensionist medlemmer - lodsejeres gratis medlemskab af foreningen er ikke omfattet.
 • Lodsejere der ifølge vedtægterne optages som gratis medlemmer af foreningen får også medlemskab af forbundet inkl. Sportsfiskeren. Foreningen afholder denne udgift.
 • Børn under 12 år fisker gratis i foreningens fiskevand, men deltagelse i juniorklubbens arrangementer og modtagelse af Sportsfiskeren kræver medlemskab.
  Børn under 16 år fisker gratis ifølge medlem af foreningen.
 • Ægtefælle/samlever til medlem af foreningen fisker gratis under forudsætning af at de følges ad.
  "Følges ad" defineres som indenfor synsafstand så fiskeribetjent kan kontrollere Jer.
  Det forudsætter at i er tilmeldt samme folkeregisteradresse.
 • Grænsen for juniormedlemsskab går ved 18 år fyldt inden 1. marts i opkrævningsåret.
 • Grænsen for ungdomsmedlemsskab går ved 25 år fyldt inden 1. marts i opkrævningsåret.
 • Vedr. betaling af medlemsskab:
  Enten for du en opkrævning fra DSF eller en mail fra kassereren. Får du en mail fra kassereren skal du enten indbetale via bank 9266 - 6750100018 eller mobilepay til 21480050
 • Forbundets "foreningskort" som du selv kan printe fra www.sportsfiskeren.dk er også gyldig fisketegn.
 • Støttemedlemmer har fiskeret i Gudenå mellem Brogade og Omfartsvejen på Zone 3 (begge sider) og på Tange Sø. Støttemedlemmer modtager sportsfiskeren og øvrig information fra foreningen. Støttemedlemmer har ikke adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har adgang til øvrige aktiviteter i foreningen (klubaftener, konkurrencer)
 • Støttemedlemsskab tilbydes kun via fiskekort.dk.
Forklaring på kontingentets bestanddele


Medlemsbidrag
Medlemsbidrag er den samlede pris for medlemsskab af foreningen. Består af 3 dele: BSF Kontingent, laksebidrag og forbundsbidrag. Opdeling er lavet for at skabe gennemskuelighed og kunne justere prisen løbende efterhånden som fx. forbundsbidrag ændres:

BSF Kontingent
Medlemsbidrag går til drift af foreningen, herunder klubhus og fiskevand.  

Forbundsbidrag
Forbundsbidrag går til BSF medlemsskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og du modtager Sportsfiskeren. Hvis du er medlem i flere foreninger der er med i DSF, så opkræves der kun eet bidrag. Uanset hvornår du betaler dit kontingent opkræves forbundsbidrag svarende til et helt år. Prisen er fastsat af forbundet og reguleres årligt.

Laksebidrag
Senior og pensionister betaler 200,- der går ubeskåret til ekstraordinære udsætninger af laksesmolt i Gudenåen  via "Gudenaalaksen.dk".

Ønsker du medlemsskab i BSF - Tryk her

Nicolai Parbst (Kasserer)

Tlf.: 4241 2030 (SMS foretrækkes) eller først efter kl. 19.00


Sidst Redigeret 07-11 2019 af Bjerringbro