Zone 2+3


Zone2og3 2017Zone 2+3: Strækninger markeret med rødt = Fiskeri forbudt! Bemærk, at der på P4 "Isaksen" ikke længere er tilladt at parkere

Bemærk! Enkelte parceller kan være undtaget vores fiskeret, disse vil være afmærket.

Parkerings og kørselsvejledning

P3 & P3a. Fårefolden
Kør ad Vestergade og drej ind ved rideskolen. Kør over jernbanen, drej til venstre og følg derefter vejen til højre, indtil du kommer til P-pladserne 3a og 3 "Fårefolden".
GPS koordinater: Lat: 56.363907 Long: 9.626845
Vis P-plads "Fårefolden" på google maps

P4. Isaksen/pumpen INGEN PARKERING!
Ingen parkering ved Isaksen eller på cykelstien ned til Engvejsbroen.
Parker istedet på P3 og P3a og gå over Engvejsbroen hvis du vil fiske fra sydsiden.


P5. Gudenåvej
Kør ad Gudenåvej til den ender. Parker med forsigtighed. 
GPS koordinater: Lat: 56.367829 Long: 9.643958
Vis P-plads "Gudenåvej" på google maps

P6. Vandværk/Klubhus
Kør ad Gudenåvej og drej til højre ved Sønderbro Vandværk/BSF klubhus. Parker på P-pladsen.
GPS koordinater: Lat: 56.37064 Long: 9.653115
Vis P-plads "Vandværk/klubhus" på google maps

 

P7. Brogade
Parker på P-plads umiddelbart ved Brograde.
GPS koordinater: Lat:56.371489, Long:9.659729
Vis P-plads "Brogade" på google maps

P7b. B8 (ikke vist på kort)
Fra Brogade drejs ind ad Martin Bach's vej. Parker med forsigtighed.
GPS koordinater: Lat:56.375435,Long 9.666982
Vis P-plads "B8" på google maps

P7c. Pumpestation (ikke vist på kort)
Fra Brogade køres ad Busbjergvej og drej efter ca. 300m ned mod åen. Parker med forsigtighed ved pumpestationen.
GPS koordinater: Lat: 56.373569 Long: 9.665995
Vis P-plads "Pumpestation" på google maps

P8. Omfartsvej
Parker med forsigtighed ved rampe ned til mark ved omfatsbroen.
GPS koordinater: Lat: 56.373521 Long: 9.676809
Vis P-plads "Omfartsvej" på google maps


Sidst Redigeret 30-03 2017 af Per Frost Vedsted