Benyttelse af VFs robåd:
Båden ligger fortøjet og aflåst i syd-enden af Søndersø, ved Strandparken.
Båden er udstyret med årer, åregafler, øse og anker. Redningsveste, som loven kræver under sejlads, skal man selv medbringe.

Booking af  båden foregår på  hjemmesiden  www.vibfisk.dk - alle kan gå ind og se om bådene er ledige. Bestilling af bådene ske via mail til mail@vibfisk.dk - bestilling via mail skal helst ske mindst 1 døgn forud - helst mere.

Da ikke alle nødvendigvis har adgang til nettet, kan booking også foregå pr. telefon til mig på 8662 1516, men det forudsætter også henvendelse mindst 1 døgn før båden skal bruges. 

Efter brug skal båden rengøres, fortøjes og låses korrekt. Eventuelle skader eller mangler på båd, årer, fortøjning og lignende skal straks efter brug meddeles til VFs opsynsmand, Jørn Kristensen, tlf: 86 62 15 16.
Båden kan reserveres for 12 timer ad gangen. Genreservering kan finde sted, hvis andre ikke har reserveret.
Brug af båden er helt på eget ansvar. Viborg Fiskeriforening eller Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening kan ikke på nogen måder gøres ansvarlige ifm. sejlads eller fiskeri fra båden.

Bestyrelsen

 Hent kort over Hald Sø her

 Hent kort over Nørresø her

 Hent kort over Søndersø her


P-Pladsen


Båden


Sidst Redigeret 28-05 2012 af admin