Handcapvenlige fiskepladser Gudenå ved Bjerringbro

Brogade Bjerringbro
Ved Brogade har Viborg Kommune etableret en platform ud over Gudenå der er velegnet som fiskeplatform for fiskere med gangbesvær.

Billede indsættes senere ! 

 

Handicappladserne ved Kællinghøl

Da jeg i 1993 talte med daværende skovfoged ved Fussingø Statsskovdistrikt, Asger Thyge Pedersen, om mulighederne for at forbedre fiskeforholdene ved Kællinghøl, blev vi hurtigt enige om, at en slået sti langs åen ville være en god løsning - især hvis den blev kombineret med sprange over de bløde steder og åbninger ud fra stien mod åen, hvorfra man kunne stå og fiske. Vi kaldte dengang stien for en fiskesti for handicappede og forestillede os, at især gangbesværede og ældre lystfiskere hermed ville få mulighed for at udvide deres fisketerritorium langs åen.

Samtidig fik vi ideen til tre deciderede fiskebroer for kørestolsbrugere, og snart havde Asger de nødvendige tilladelser fra Viborg Amt og penge fra tips- og lottomidler, og i 1994 blev broerne så bygget.

Vores forening skulle administrere adgangen til - og fiskeriet fra broerne og holde opsyn hermed. Der har vi nu gjort i 10 år - uden stor bevågenhed og helt problemtfrit. Den slåede sti med åbninger ud til åen er groet til, og sidste år kollapsede to af broerne, så det var meget glædeligt, at den nuværende skovfogde, Steen Bonne Rasmussen, straks gav tilsagn om at reparere broerne, da jeg fortalte ham om broernes miserable tilstand sidste efterår. Og den 8. juni i år blev handicapbroerne så omsider officielt indviet - med 10 års forsinkelse, men til gengæld med maner af selve byens borgmester, Poul Vesterbæk, som klippede fiskesnøren over. 

Det er glædeligt, at alle lystfiskerinteresserede får mulighed for at komme ud i naturen - og ikke kun den menneskeskabte ved Put & Takedammene - for at dyrke deres interesse. Vi stiller med glæde vores fiskevand til rådighed og glæder os over det gode samarbejde med Fussingø omkring handicapbroerne.

Inden kørestolsbrugerne kan begynde fiskeriet, skal de henvende sig hos Statoil-tanken på pilevej Bjerringbro, hvor de kan købe dagkort og få udleveret nøgle til den bom, der spærre vejen for almindelig trafik ned til hadicappladserne.

Kaj Lindvig


Sidst Redigeret 02-03 2020 af Per Frost Vedsted