Medfiskeri Åstedbro

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har fået medfiskerret på noget af Aarhus Lystfiskerforenings fiskevand.
Nærmere bestemt det af ALF lejede stykke fiskevand i Gudenåen nedstrøms Astedbro.

Reglerne for fiskeri er følgende:

 • Fiskeri foregår på begge sider af åen, nedstrøms hovedlandevejen Horsens/Nørre-Snede, hvor vejen krydser åen.
 • Fiskeri er tilladt fra 1. marts til og med 15. november.
 • Stallingen er total fredet 
 • BSF-fiskekort skal fremvises på opfordring.
 • Der må max. hjemtages 3 ørreder pr. dag.
 • Fangstrappporter er obligatoriske, kan sendes via BSFs hjemmeside.
 • Det forventes at der udvises korrekt sportsfiskermæssig adfærd.
 • Alle gængse lystfiskermetoder kan anvendes.



    Hent "Kort"  her

    Aarhus Lystfiskerforenings hjemmeside

Sidst Redigeret 19-03 2019 af Bjerringbro