Medfiskeri Åstedbro

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har fået medfiskerret på noget af Aarhus Lystfiskerforenings fiskevand.
Nærmere bestemt det af ALF lejede stykke fiskevand i Gudenåen nedstrøms Astedbro.

Reglerne for fiskeri er følgende:

 • Fiskeri foregår på begge sider af åen, nedstrøms hovedlandevejen Horsens/Nørre-Snede, hvor vejen krydser åen.

 • Fiskeri er tilladt fra 1. marts til og med 15. november.

 • Stallingen er fredet fra 15. marts til 15. maj.

 • BSF-fiskekort skal fremvises på opfordring.

 • Der må max. hjemtages 3 ørreder eller stallinger pr. dag.

 • Fangstrappporter er obligatoriske, kan sendes via BSFs hjemmeside.

 • Det forventes at der udvises korrekt sportsfiskermæssig adfærd.

 • Alle gængse lystfiskermetoder kan anvendes.    Hent "Kort"  her

    Aarhus Lystfiskerforenings hjemmeside


Sidst Redigeret 28-05 2012 af admin