Medfiskeri Karup å, Haderis å og Storå

Bjerringbro Og Omegns Sportsfiskerforening har i 2010 indgået en aftale om medfiskeret med Aulum-Haderup Sportsfiskerforeningen. Aftalen gælder fiskevand i Karup Å, Haderis Å og Storå.

Aftalen om medfiskeret indeholder udveksling af to fiskekort mellem foreningerne som kan lånes af medlemmer.

Udlån af fiskekort for medfiskeret i Aulum Haderup
BSF har to fiskekort til Aulum Haderup foreningen til rådighed. De kan lånes for et døgn (24 timer) ad gangen af BSF's medlemmer.
Udlån sker ved henvendelse til:

Kim Sørensen,  tlf.: 2049 1859

I forbindelse med udlevering af fiskekortet skal du aflevere dit BSF medlemskort som "depositum".

Fiskevand og regler
Hvis du låner fiskekortet er det dit ansvar at sætte dig ind i de regler der gælder for fiskeriet på Aulum-Haderup Sportsfiskerforening's fiskevand. Reglement udleveres sammen med fiskekortet.

Det er især ved fangst af laks i Storåen, at man grundigt skal undersøge den aktuelle situation for evt. tilbageværende laksekvote og fangstrapporteringspligt.

Oversigtskort
Her kan du hente oversigt over fiskevand, P-pladser og øvrig information:
  "Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Haderis Å"
  "Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Karup Å"
  "Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Storå"


Sidst Redigeret 28-05 2012 af admin