Fældefiskere

Tage Odgaard (koordinator)
tlf: 8668 1412 / 3086 5320 
email: tage_odgaard@(slet_dette)yahoo.dk 

 

Per Hougaard
tlf: 8646 3964
email: aphougaard@(slet_dette)gmail.com

 

Kim Sørensen 
tlf: 2049 1859 
email: meki@(slet_dette)bknet.dk 

 

Preben Maagaard
tlf: 2426 7885
email: preben.40@(Slet_dette)live.dk

 

Kaj Bruhn Andersen
tlf: 8668 3086

 

Søren Frederiksen
tlf 2991 0846
email: sfrede@(slet_dette)bknet.dk

(Fjern selv "(slet_dette)" fra emailadresser hvis du vil skrive til ovennævnte. Er indsat for at undgå spam-mail.)


Fældefiskernes opgave er at forestå fældefangst af moderfisk i fisketrappen ved Tangeværket. Moderfiskene tilgår Gudenåens Ørredfond der stryger fiskene hvorefter de genudsættes. Rognen indlægges på Skibelund Havørredopdræt hvorfra der udsættes yngel, ½-års, 1-års og smolt i Gudenå systemet. Desuden leveres type store til udsætning i Viborg Søerne og i Silkeborg Søerne.

Fældefangst har vist sig at være den nemmeste og mest skånsomme måde at fange de vilde moderfisk på. Desuden er der den store fordel at fiskene ved opbevaring i det iltrige vand i fisketrappen undgår svamp og vi har dermed en meget lav dødelighed. BSF startede fældefangst i efteråret 2007 og har siden brugt denne metode. Tidligere blev moderfiskene fanget med toggergarn i Gudenåen mellem Tangeværket og Bamsebo.

Hent rapport for fældefangst af havørre-moderfisk i fisketrappen ved Gudenaacentalen, Tange - 2010   HER

Hent rapport for fældefangst af havørre-moderfisk i fisketrappen ved Gudenaacentalen, Tange - 2009   HER 

 

Billed serie fra fældefangst i november-december 2009:

Fældefangst 2009

#1 Oversigtsbillede - havørrederne opbevares i de to hvilebassin'er forrest i billedet. Fiskene kan søge skjul under flamingopladerne

Fældefangst2009

#2 Fælde løftes fri

Fældefangst

#3 Idag er der 4 havørreder i fælden

 

Billed serie fra strygning i december 2009:

Fældefangst 2009

#4 Grejet der skal anvendes ankommer fra dambruget i Skibelund og gøres klar til dagens strygning.

Fældefangst 2009

#5 Det kan være koldt at stryge fisk i snevejr og en terrassevarmer tages i brug.

Fældefangst 2009

#6 Fingrene varmes ved terrassevarmer.

Fældefangst 2009

#7 Moderfiskene fanges i hvilebassin'et hvor de har været opbevaret.

#8 Moderfiskene bedøves inden strygningen.

#9 En flot Gudenå havørred er bedøvet og klar til strygning.

#10 Flot Gudenå havørred der er moden og klar til strygning.

#11En Gudenå havørred hun stryges forsigtigt for rogn.

Fældefangst 2009

#12 En havørred vurderes med henblik på om den er moden til strygning.

#13 Der stryges mælk af en havørred han.


Sidst Redigeret 17-10 2013 af Per Frost Vedsted