CCTV - alle kameraer er nu sat op

Alle 6 kameraer er nu sat op og virker :)

For at få kamera nedenfor vejen koblet op er der etableret en lille boks med stikudtag saledes vi kan sende powerline fra kamera via en fase op til klækkehuset hvor signalet trækkes over i CCTV enheden.

Næste skridt bliver at aftale hvem der overvååger de enkelte morgener - om det skal følge det hold der har pasningen den enkelte dag?

For adgang til kamera kontakt John Eistrøm eller PFV.

Dem der har eftermiddagsvagten har også ansvaret for lige at checke om morgenen at vandet løber og alt er som det skal være via CCTV

24. januar 2019


Sidst Redigeret 25-02 2019 af Per Frost Vedsted