Elfiskeri 2019

Allingå 2019
Oprindelig dato 2-11-2019 aflysr pga. høj vamndstand
Ny dato: 17. november 2019.
Elfiskerudstyr, jolle, påhængsmotor BSF, gummibåd m/pumpe er reserveret denne dag.
Jens Hougaard sørger sammen med PE-holdet for transport af fisk tilbage til dambruget.

Gudenå
Ingen fiskeri efter moderfisk i Gudenå opstrøms Lilleå pga. den kritisk lave bestand. Besluttet efter anbefaling fra DTU Aqua.

Lilleå 2019

HLF og LSF har aftalt vilkår for årets elfiskeri i Lilleå. Strækning: Broen ved Bidstrup og til Lilleåens udløb i Gudenåen
Dato: 30. november 2019 med starrt 8:30 ved Bidstrup.
PE holdet sørger for transport af båd og fisk.

4. november 2019


Sidst Redigeret 11-11 2019 af Per Frost Vedsted