Elfiskeri Allingå 2017

Elfiskeri Allingå 2017 - RSK

4. nov. var dagen, hvor en af foreningens større årlige begivenheder blev afviklet.

For få år siden var elfiskeriet et tilløbsstykke - sådan er det ikke længere - men det lykkedes dog  at få samlet 11 gode kræfter. Heriblandt en lille håndfuld, som havde kvalifikationer til at sikre en korrekt afvikling af arrangementet.

Bjarke Dehli (biolog Aarhus Kommune) var desuden leveringsdygtig i en bådmotor, som betød at mandskabsbehovet ikke var så stort.

Prologen var som vanligt lagt opstrøms Nybro. Starten blev imødeset med en vis spænding - en ny anode med mindre diameter gav sit til, at starten gik problemløst.

Men de første 50 m gav ingen plask i vandet endsige fisk i nettet, men derefter kunne vi ånde lettet op.

5 fisk blev det til inden vejbroen og kaffepausen med den Enkelte, der skulle styrke optimismen.

Herefter gik alt nærmest over forventning nedstrøms - et stykke ude i engene kunne vi allerede kl. 11

gøre regnskabet op til 46 hunner og 17 hanner - heraf mange flotte fisk på 4-5kg. - så tidspunktet i beg af nov. var en god erfaring til genbrug.

Ligesom sidste år var Jens og Per Hougaard og ? mødt op med transportudstyret. De er med i gruppen som udfører et stort arbejde i Ørredfondens dambrug ved Skibelund.

Vi siger tak til dem og jer, der mødte op og gjorde arbejdet.

Sidegevinsten for os alle var en god fiskeoplevelse, hyggeligt samvær, udveksling af fiskeerfaringer oma.

Max Thomsen

Poul Jeppesen

6. november 2017


Sidst Redigeret 06-11 2017 af Per Frost Vedsted