Elfiskeri Allingå 2020

Resultat elfiskeri Alling å 2020
7. nov var den planlagte dag - og det blev det. Både vejr og vandstand sagde god for gennemførelse.       

10 personer var max antal deltagere (Corona) - og det betød for en sjælden gang, at der måtte siges nej tak til nogle - det var ærgerligt og gav også lidt utilfredshed.                                                                  
Men det var bemanding nok, fordi praksis med at have hyttefade med på slæb, er blevet afløst af, at båden returnerer til Nybro og får tømt baljen.
Båden blev søsat og teknikken afprøvet uden problemer. Starten gik som vanligt opstrøms Nybro - og det første træk leverede hurtigt og godt - ialt ca 15 fisk - en god indikator op til kaffepausen, hvor flere deltagere iøvrigt kunne berette om mange fisk  i åen på deres seneste fisketur.                                        

Og den gode tendens fortsatte, omend frekvensen blev lidt ringere ude i engene. Kl. 11 var målet nået med 41 hunner og 5 hanner. Lidt for få hanner - forventet var en 75/25 % fordeling. Forklaringen på de endnu færrere hanner var ifølge Bjarke Dehli, at hannerne ofte er de første til at indtage gydepladserne, og derfor var trukket højere op i å-systemet. Hunnernes gennemsnitsstørrelse var højere end sidste år -der var mange mellem 60-70cm.

Jens Hougaard stod for transporten til Skibelund dambrug. Og overdragelsen forløb hurtigt og uden problemer. Tak for den altid velvillige transport -indsats.                            
Biodiversiteten var ikke stor - kun et par aborrer gjorde sig synlige i strømfeltet.  
Udstyret                                                                                                                                              


Båd og motor fungerede fint                                                                                                                  Generatorens ledeevne virkede ikke helt optimalt.  

De tre ældre fungerede fint - et nyt var for tungt og ikke så let at håndtere - kan ikke anbefales til evt. nyindkøb. Vuggerne fungerede fint efter de var syet i hele den ene ende (ønske fra sidste år).                          
Alt ialt et vellykket elfiskeri, der også kan ses som et parameter i en bestandsvurdering - og den falder til den positive side. Men med samme bemærkning som sidste år - at de rigtig store fisk er blevet et sjældent syn.  

Samarbejdet forløb fint - og de nye deltagere gjorde god fyldest og fik en god oplevelse, der også indeholdt nyttig information om fiskeriet åen. Desuden var der tid til snak om mangt og meget uvedkommende fra Corona - over Trump til investering i i Kinesiske aktier o.m.a. - det var udmærkede bifangster.  

Tak til alle deltagere fore et godt stykke arbejde.
Poul Jeppesen

 

RSK's plan for elfiskeri Alling Å 2020
Lørdag 7. nov. kl.  7.30 v. Nybro.


Så er der ikke lang tid til den årlige begivenhed, hvor mange store fisk på land ikke bare er en fantasi:

  • Du kan deltage (max. 16 pers.)
  • Tilmelding til undertegnede sms - 23235845.
  • Foreningen leverer morgenbrød mm. - medbring gerne kaffe
  • Per Hørdum organiserer udstyret fra Ørredfonden
  • Bjarke Dehli styrer fiskeriet
  • Lars Hougaard tager sig af skrivearbejdet.

Det bliver spændende at se, om elfiskeriet  i åen kan indikere, at alt er ved det gamle - altså - om vi kan få det antal fisk vi plejer i en god størrelse.

De der har elfiskebevis - husk det - der kan blive kontrol fra Fiskeridirektoratet.
                                                                                                                                                                                                                             Poul Jeppesen - 23235845

7. oktober 2020


Sidst Redigeret 08-11 2020 af Per Frost Vedsted