Elfiskeri Gudenå 2017

El-fiskeri Årets el-fiskeri kommer til at forløbe som tidligere år hvor Dansk Center for Vildlaks (DCV), der står for elektrofiskeriet. GØF får overdraget havørrederne som tilføres Ørredfondens anlæg i Skibelund og laksene overføres til DCV's anlæg i Brusgaard. I år elfiskes der lidt senere end vi plejer, hvilket skyldes at udstyret også bruges i de vestvendte åer.
Planen ser således ud:

Torsdag den 16. november: Bjerringbro - Ulstrup
Mandag den 20. november: Tangeværket - Bjb.
Tirsdag den 21. november: Bjb - Ulstrup
Onsdag 22. november: Ulstrup - Langå.
Og måske en ekstra tur mandag 27.november, hvis vi mangler fisk.

PE-holdet fra GØF afhenter havørreder der fanges under elfiskeriet.

Der er mange laks i åen, og det må forventes at DCV hurtigt fanger de nødvendige laks hvilket kan gøre at vi skal elfiske havørreder i Lilleå.

12. november 2017


Sidst Redigeret 12-11 2017 af Per Frost Vedsted