Elfiskeri Lilleå 2016

Planlægning
Elfiskeriet i Gudenåens hovedløb gav 55 hunner hvoraf de ca. 30 er på 2kg og derunder. Herudover gav elfiskeriet 15 hanner.
Dette er ikk ehelt nok til den rognmængde vi har brug for, så derfor er der planlagt elfiskeri i Lilleåen.

Sted: Lilleåparken
Dato:  Søndag 11/12-2016
Mødetid: Kl 9:00
Fisk: Vi har et ønske om 20-25 hunner +10 hanner (ikke for store)
Transport af fisk og elfiskeudstyr: PE-holdet
Båd til elfiskeriet (ikke alu): ??? det skal vi have fundet ud af - hvem plejer at stille med båd ???
Ansøgning/varsling om elfiskeri til kommune og fiskerikontrollen: Bjarne
/ Per

Resultat elfiskeri

Den 11. december blev der elfisket i Lilleå i Lilleåparken i Hadsten.
Baggrunden for el-fiskeriet er et ønske om dels at få flere hunner af Gudenå stammen, dels at supplere med flere små hanner så den genetiske spredning bliver større.
Det blev et større tilløbsstykke og hvor der blev elfisket 38 havørreder mellem 1 og 8kg. Derudover 19 små hanner.
E-holdet stod for transport af elfiske udstyr og fisk med Ørredfondens trailer.
Jørgen Nielsen, Langå var tovholder for el-fiskeriet.

 

16. november 2016


Sidst Redigeret 12-12 2016 af Per Frost Vedsted