Forslag til behandling på generalforsamlingen i Gudenåens Ørredfond

Bjerringbro 30-1-2019


Til Gudenåens Ørredfond


Forslag til behandling på generalforsamlingen i Gudenåens Ørredfond


Forslagsstiller: BSF


Forslag

BSF foreslår at Ørredfonden støtter smoltundersøgelsen i.f.m. projektet "Hvor bliver havørreden af i Gudenå" med  overskuddet fra Gudenå-konkurrencen 2018 og 2019.


Pengene skal kun bevilges såfremt projektet rent faktisk gennemføres.


Begrundelse:

Fangststatistik, bestandsanalyse og opgangsanalyser indikerer at havørredbestanden er truet og er inde i en kritisk negativ spiral. Dette underbygges yderligere af at havørred moderfisk mangler i gydebækkene og at der slet ikke elfiskes de antal havørreder, der burde i Gudenå ifm. de årlige elektrobefiskninger efter laks og havørredmoderfisk.


Den store smoltundersøgelse projekteret af DTU Aqua er derfor vigtig for at forstå hvor fiskene bliver af, og dermed hvorfor der er så lille opgang af havørreder i Gudenå, og hvorfor der er tilbagegang i yngeltætheden på stort set alle stationer. 


Vi er af den overbevisning, at vi lystfiskere skal vise vilje til at yde et ikke ubetydeligt bidrag for at få kommuner og andre til at sponsere det sidste beløb til undersøgelsen.

Og jo før vi får dette projekt sat i søen jo bedre.

Ørredfondens fornemste opgave er at vi gør os selv overflødige ved at sikre en sund naturlig selvreproducerende havørredbestand. Denne undersøgelse er et vigtigt skridt i dette arbejde.


Lystfiskere og lodsejere støtter fortsat DCV med henblik på ekstraordinære udsætninger af laks i Gudenå via store bidrag fra de enkelte lystfiskerforeninger, og via den nye forårskonkurrence. Derfor mener vi at det er ok at GØF i en periode ikke støtter DCV, da det er havørreden der nu har brug for støtten.


Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening
Per Frost Vedsted

30. januar 2019


Sidst Redigeret 30-01 2019 af Per Frost Vedsted