Plan elfiskeri 2012

Rognmængde 2012
Målsætning er følgende:
Gudenå: 18 liter
Allingå: 6 liter
Ialt 24 liter

Allingå
Der elfiskes 24. November 2012. + 1.december som reserve.
Tovholdere: Poul og Max.

Lilleåen
9/12-2012 er reserveret såfremt vi får behov for elfiskeri i Lilleåen.
Tovholdere: Jørgen og Steen
Elfiskeriet 9/12-2012 blev aflyst pga. snevejr.
Ny elfiskedato: lørdag 15/12-2012 kl 9.00

 

Lovpligtig eftersyn elfiskeudstyr
Vores elfiskeudstyr bliver efterset og synet jvf. lovkrav. Desuden checkes generator som sidste år havde det med at "dø". Keld sørger for dette.

17. november 2012


Sidst Redigeret 12-12 2012 af Per Frost Vedsted