Pligtudsætning yngel+1års 2020

Udsætningsplanen for delområde 3 er under revidering og DTU Aqua kan se at der skal sættes flere fisk ud.

DTU Aqua er endnu ikke klar med de nye tal.
Derfor er årets udsætning af yngel aflyst og bliver erstattet af en større udsætning af ½-årsfisk i oktober måned. Derved sikrer vi at der er nok fisk på dambruget da yngel konverteres til 25% ½-års.

Pligtudsætningen af 1-års 2020 - vi afventer en melding på hvornår Tangeværket ønsker at afhente disse. Vi har meddelt Tangeværket og Fiskeristyrelsen at fiskene er klar.

14. maj 2020


Sidst Redigeret 07-06 2020 af Per Frost Vedsted