Elfiskeri Alling Å 2018

Iskrystallerne glitrede i græsset - solen kom på himlen uden generende skyer, og blev der hele dagen - vinden tog en fridag - så en superflot dag.

15 aktive fiskere mødte op - de fleste nok med en forventning om, at det nok ikke blev så nemt at nå et mål på ca. 8 l rogn - set i lyset af årets fiskeri i åen og havørred - fiskeriet generelt i dk. - Men det blev gjort til skamme.

Udstyret blev søsat ved Nybro og båden trukket op til sammenløbet med Rosenholm å. Der kom liv i generatoren og teknikken fungerede perfekt med en mindre justering undervejs.

De 100 m ned til Nybro leverede 6 fisk og nogle tabte - rutinen havde endnu ikke indfundet sig.

Efter lidt forplejning gik det nedstrøms med mange afbrydelser, forårsaget af fiskefyldte baljer, som skulle tømmes i hyttefadene - jo der var mange fisk- også pæne fiske, men de kæmperne over 6 kg manglede. Så det hele var hurtigt overstået - efter ca 2 timers fiskeri kunne notaterne opgøres til 46 hunner og 11 hanner, og det skønnes rigeligt til at nå det ønskede mål.

Kønsfordelingen var skæv - hannerne er altid en mangelvare. Et nysgerrigt spørgsmål til vores biolog Bjarke Behli gav svaret ,at det skyldes, at et logisk fifty fifty tal ændres ved smoltudtrækket ved, at mange hanner bliver i vandløbet og iøvrigt kan optræde som snigerhanner i kommende gydesituationer.

Biodiversiteten i åen - når det handler om fisk var ikke stor - en skrubbe og en håndfuld aborrer var hvad der blev synliggjort udover de fisk vi kom efter.

Men en anden bifangst kræver nok fremover vores årvågenhed. Et fiskegarn blev fundet nede i engene. og det er næppe kommet der uden mening. Og set i lyset af, at et lignende garn med 2 havørreder tidligere er blevet iagtaget ved broen nedstrøms Øster Alling, er der grund til at vi skærper opmærksomheden, og fremover mere systematisk aflægger besøg på "nemme"garnfiskesteder i å-systemet.

Succesfiskeriet betød lidt ventetid på afhentningsholdet - til gengæld fik de fyldt godt op i "badekarret"og fik lidt del i det sociale samvær, inden vi sagde farvel og en stor tak for deres indsats.

Udstyret leverede også som det skulle - selv om der er behov for forbedringerne. (se nedenfor)

Alle deltagerne ydede en rigtig fin indsat fin indsats - fik en god fiskeoplevelse og i tilgift et socialt samvær som også indeholdt nyttig erfaringsudveksling om den fritidsinterese, som vi er fælles om.

Så alt ialt en dag, hvor det meste var optimalt.


Status på udstyr

Alt elfiskeudstyr som bruges af foreningerne er samlet ved Skibelund Dambrug - Gudenåens Ørredfond

En del af udstyret trænger til fornyelse/mangler:

  1. Båden som oprindeligt tilhører RSK er i en forfatning, som kræver en afløser
  2. Motoren er Bjarke Dehlis private - Ørredfonden bør have egen motor
  3. Traileren trænger til nye dæk
  4. 4-5 stk bårer/Slynger bør afløse net ved flytning af fisk til/fra hyttefade.
  5. Redningsveste skal pakkes med båden
  6. Hyttefade med Faraday bur så de kan bindes til båden

 

Undertegnede kontakter formand for Ørredfonden Per Vedsted vedr. ovennævnte.

Bjarke Dehli nævnte muligheder for at skaffe noget af udstyret ved foreninger som ikke længere el- fisker.

Poul Jeppesen

 

*   *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *

 

Bjarke Dehli tilføjer:

Vi bør undersøge mulighederne for at anskaffe et hyttefad med princippet fra et Faraday Bur. Der er flere forskellige hjemmebyggede versioner i spil landet over, men et eksempel der passer ca. i størrelse og stil kan ses på dette link (lidt nede på siden): http://www.sdr-resen.dk/hyttefad.htm. Jeg tror ikke det er raketvidenskab, så måske vi kan nøjes med at ombygge vores nuværende hyttefade? Eller måske en forening har et liggende de ikke bruger mere?

 

Og så bør vi anskaffe 4-5 bårer/slynger når fiskene skal fra hyttefadet og op i det store kar.

8. november 2018


Sidst Redigeret 08-11 2018 af Per Frost Vedsted