Skybrud giver problemer med døde fisk

Det voldsomme skybrud i starten af august har givet voldsomme problemer på anlægget i Skibelund. Efterfølgende viser det sig at det nærmere er dyr, måske en odder der skaber ravage i kilden.

5/8-2012
I forbindelse med et voldsomt skybrud i weekenden 4-5.august 2012 mistede vi ca. 10.000 stk havørred yngel søndag 5. august.

På grund af skybruddet stoppede vores riste til beluftningsanlægget således der ikke blev tilført det nødvendige kildevand. Grene og spagnum/humus fra skovbunden omkring kilden blev skyllet ned i kilden hvorfra det via tilløbsrørene blev ledt til ristene der stoppede.

Som følge af tilstopningen af ristene steg grundvandsspejlet så meget omkring kilden at vores nedgravede 800 liter beholder til døde fisk blev presset op af jorden.

6/8-2012
Mandag 6. august blev anlægget tilset jævnligt og trods et nyt skybrud var der igen problemer.

7/8-2012
Tirsdag 7. august var det galt igen, idet ristene var stoppet og det kostede ca. 15.000 stk yngel i klækkehuset.
En rigtig træls situation, der følges nøje af pasningsordningen.
En bedre overdækning og beskyttelse af kilden mod tilførsel af materiale fra skovbunden er ønskeligt

8/8-2012
Det var igen galt natten mellem tirsdag 7.august og onsdag 8. august. Men denne gang fik Ove og Erik opdaget det i tide.
Vi har nu en kraftig formodning om at det er dyr der går i kilden der forårsager problemerne, måske en odder ?
Der arbejdes videre i den retning, og tilsyn skærpes.

24/8-2012

Ove har hegnet kilden ind med tråd og plader, og vi håber derved at forhindre at dyr kan gå i kilden. Vi har konstateret spor fra dyr ved kilden, måske en odder.

/ Per

 

7. august 2012


Sidst Redigeret 26-08 2012 af Per Frost Vedsted