Tømning af slambassin

Vi trænger til at få tømt vores slambassin.

Det er over 10 år siden vi sidst fik den tømt.  Dengang fik vi anvist en deponering af Bjerringbro Kommune ved rensningsanlægget.

Slambassin skal graves op med rendegraver, og slam læsses i container og køres bort. Skrabes ren til sandlag.  Der er anslået 10m3.  (13m lang x 3m bred i toppen)

slamdam #2 2014
Foto: Slamdam oktober 2014 set fra Syd mod nord

 

Slamdam #3 2014
Foto: Slamdam oktober 2014 set fra Nord mod syd

Aktivitetsoverrsigt:

30/9-2014:
Jeg har anmodet Energi Viborg, Spildevandsafdeling om at anvise os et sted hvor vi kan komme af med slammet.

3/10-2014:
Energi Viborg har svaret at udfra slamanalyser må det ikke udbringes som jordforbedringsmiddel. Enten skal vi anmode Viborg Kommune, Natur og Miljø om lov til at lægge det i deponi på vores eget område (til afvanding og senere deponi), ellers kunne en mulighed være at afsætte det til Leca Værket i Hadsten.
Den løsning vi går efter er deponering på Leca værket.

31/10-2014:
Jeg har spurgt lokal entreprenør om de kan tage opgaven, og om de har kontakt til Leca værket.
De kan godt klare opgaven, men vi blev enige om lige at vente lidt pga. vejret.

6/2-2015:
Slambassin gravet op med rendegraver og de 16m3 flydt i to containere. Disse blev kørt til Leca Værket, men  det viste sig at Lece Værket ikke kunne tage imod slammet ligesom dt skulle have været godkendt p forhånd (godk. procedure tager 1 måneds tid og det kan ikke svare sig for den smule vi har).

Kommunen blev derfor kontaktet igen og forelagt den nye siutuation. Bruunshåb rensningsanlæg kunne forsøgsvis kontaktes mandag 9-2-2015. Revas afviste affaldet.

I mellemtiden står slammet i to containere hos vognmanden.

7/2-2015:
Der er ansøgt om jordflytning fra Skibelundvej 59a til Bruunshåb rensningsanlæg. Denne tilladelse er nødvendig for at få lov til at flytte slammet såfremt Bruunshåb kan tage imod det.
Kommunens to sagsbehandlere mht. jordflytning holder ferie og de kan således tidligst gå igang med sagen mandag 16/2-2015 - i mellemtiden står slammet fortsat i to containere hos vognmanden....

24/2-2015:
Kommunen kontaktet. Kommunen har drøftet  og undersøgt om jordflytningstilladelse er nødvendig - de er nået frem til at det er slam og der er ikke behov for jordflytningstilladelse.
Kommunens afd. for jord har desuden fdrøftet med Energi Viborg \ Bruunshåb rensningsanlæg og er nået frem til at det er ok at vi leverer til Bruunshåb.
Bruunshåb vil så blande det sammen med deres eget afflad og levere til Lecaværket.
Vi får en fakture for bortskaffelse Lecaværk.

26/2-2015
De to containere køres til Bruunshåb og tippes af - sagen er endelig lukket, og nu mangler vi blot at betale regningen. 

6. februar 2015


Sidst Redigeret 25-02 2015 af Per Frost Vedsted