Udkast til afgørelse vedr. omfang af Tangeværkets pligtudsætning

Så kom udkast til afgørelse vedr. omfanget af Tangeværkets pligtudsætning endelig fra Miljø Styrelsen.

GØF har gennem flere år efterlyst denne afgørelse, da der var uoverensstemmelse mellem pligtudsætningens størrelse og dermed pris som vi fik oplyst fra DTU Aqua og fiskerikontrollen og på den anden side hvad Tangeværket mener de er forpligtet til at betale.

Nu har juristerne set på sagen og sendt et udkast som pålægger Tangeværket at udsætte de fisk som DTU Aqua har bedt dem om at udsætte.

Herudover skal Tangeværket inden 1.april udarbejde en plan til fiskeristyrelsen (i praksis fiskerikontrollen i Randers), der oplyser hvem de vil købe fiskene fra, hvornår de udsættes og hvme der udsætter dem. Planen kan (skal) dække flere år så leverandøren kan planlægge opfiskning af moderfisk, indlæggelse af rogn.

Udkastet stiller Tangeværket frit mht. valg af leverandør, men det er et krav at fiskene er først afkom af vilde moderfisk fra Gudenå. Da GØF-SH er det eneste vildfiskedambrug med vildfisk fra Gudenå forventer vi fortsat at være leverandør til Tangeværket.

Læs udkast til afgørelse her

20. januar 2019


Sidst Redigeret 20-01 2019 af Per Frost Vedsted