Udsætning havørredsmolt 2013

Udsætning sker i år lørdag 27.april 2013

Der udsættes havørredsmolt fra Skibelund 27/4-2013.

Den netop gennemførte sortering har vist at odder+mink+fiskehejre+musvåge+sygdom har toldet kraftigt på vores bestand der skal anvendes til smoltudsætning i 2013 - der manglede 22.000 smolt her efter vinteren. (Primært pga. odder og fiskehejre)

Tilbage har vi 27.500 stk smolt ialt der fordeles således:

Hevring å  ca. 2.500 stk
Allingå ca. 6.500 stk
Gudenå, pligtudsætning ca. 18.500 stk 

Ovennævnte er meddelt Tangeværket og Fiskerikontrollen.

Planen for dagen er som følger:

8.00    Forberede udsætninger
           Ove H, Kurt L, Morten N. , Morten A., Bjarne B. og Per V. fra Ørredfonden
           Kaj B. Olesen fra fiskerikontrollen

9.00   Udlevering pligtudsætning
          Tangeværket møder med lastbil og der læsses fisk til pligtudsætningen
           Rasmus + medhjælpere fra Tangeværket
          Fiskene fordeles ligeligt mellem  
              - Nedstrøms Tangeværket v/kanoplads
              - Bjerringbro v/Brogade
              - Ulstrup v/broen
              - Langå v/amtmand hoppes bro

13.00  Allingå og Hevring å
           Der læsses og køres et læs til Allingå og Hevring å
           Holger har arrangeret at vi låner Finn's lastbil.
           Ove, Steffen(chauffør), Morten, Keld fra Ørredfonden
           Eventuelt køres dette læse om formiddagen hvis det er muligt.
           Kaj B. Olesen fra fiskerikontrollen

14. april 2013


Sidst Redigeret 27-04 2013 af Per Frost Vedsted