Udsætning smolt 2020 resultat

Sortering smolt
Lørdag 28.marts 2020 blev smolt sorteret således de fisk der er for små til smolt sorteres fra til 1-års og type store.

Udsætning smolt
Søndag 29.marts blev smolt sat ud. Vi havde igen hyret en professionel fisketransport til at køre fiskene ud.

I år startede vi med at læsse fisk ved 16-tiden, og det betød at udsætningen skete sidst på dagen for at give smolten de bedste betingelser for at skjule sig de første timer og komme godt på vej i ly af nattens mørke.

I Gudenå var udsætningerne koncentreret i to med 2/3 ved Langå og 1/3 ved Ulstrup.

 

Vi havde ikke helt nok smolt i år, der blev udsat:

 • Hevring å
  5.118 stk 14,8cm
  svarende til 73% af udsætningsplanen
 • Allingå
  11.966 stk 14,8cm
  svarende til 77% af udsætningsplanen
 • Gudenå
  27.920 stk 14,5 cm
  svarende til 70% af udsætningsplanen

Detaljeret vejeskema

6. april 2020


Sidst Redigeret 23-04 2020 af Per Frost Vedsted