Produktionsplan

Produktionsplan
Gudenåens Ørredfond producerer og udsætter årligt ca. 159.550 stk havørreder i Gudenå systemet. Dette sker som anført i de officielle udsætningsplaner udarbejdet af DTU-Aqua, Silkeborg.

Vi leverer fisk til

  • Pligtudsætning Gudenå.
    En del af udsætningsplanen for nedre Gudenå der er pålagt Tangeværket som pligtudsætning som kompensation for opstemningen ved Tangeværket.
  • DTU's udsætningsplan for nedre Gudenå, Hvering å og Alling å hvor GØF er udsætningsansvarlig.
  • Udsætningsplaner i Silkeborg Søerne hvor Silkeborg Fiskeriforeing er udsætningsansvarlig
  • Udsætningsplaner i Knud Sø hvor Fiskeriforening Gudenå er udsætningsansvarlig
  • En frivillig udsætning ved Vellingskov dambrug, der financieres af Vellingskov Dambrug
  • En pligtudsætning ved Bryrup dambrug

Gudenåens Ørredfond
Udsætningsplaner med havørreder der
produceres af skibelund Havørredopdræt
Gældende 2012-15

Type

Udsætningssted

Størrelseskrav

Antal [stk]

yngel

Alling å, DTU

forfodret

5.500

Ris Møllebæk, DTU

1.200

Ladegård Bæk, DTU
Hevring å

2.000
1.200

Tangeværket, Pligtudsætning

47.250

I alt

 

57.150

½-års

Tangeværket, Pligtudsætning

Hevring å

5-8 cm

10.200


550

Pligtudsætning v/ Bryrup Dambrug

100

I alt

 

10.850

1-års

Alling å, DTU

9-12 cm

1.900

Tangeværket, Pligtudsætning

9-12 cm

3.650

I alt

 

5.550

smolt

Hevring å, DTU

14-17 cm

7.000

Alling å, DTU

15.400

Tangeværket, Pligtudsætning

39.800

I alt

 

62.000

store

Viborg Nørresø, DTU

17-22 cm

500

Silkeborg Langsø, DTU

17-22 cm

19.500

Knud Sø, DTU

17-22 cm

3.500

Vellingskov Dambrug

17-22 cm

200

 

 

 

 

 

 

I alt

 

23.700

 

 

 

 

Ialt

 

 

159.550Finansiering:
Udsætningerne mærket " DTU Aqua" finansieres af fisketegnsmidler: Fisketegnsmidlerne består bl.a. af de indtægter der kommer fra det lovpligtige statslige fisketegn som alle lystfiskere skal betale til.

Udsætninger mærket "pligtudsætning" finansieres af Gudenaa Centralen som et led i de tvangsudsætninger, som værket er underlagt som følge af spærringen ved Tangeværket. Pligtudsætningens størrelse fastlægges af DTU Aqua i samarbejde med Fiskeridirktoratet.

Udsætning af fisk
De producerede fisk udsættes således:

  • Pligtudsætningen af yngel, ½-års og 1-års varetages af Gudenaa Centralen.
  • Øvrige typer af fisk udsættes af Gudenåens Ørredfond, dvs. med hjælp af medlemmer fra de involverede foreninger. Herunder også foreninger, der endnu ikke er medlem af ørredfonden, men som administrerer de vande, hvori der skal udsættes fisk.


Sidst Redigeret 10-03 2019 af Per Frost Vedsted