Produktionsplan

Produktionsplan
Gudenåens Ørredfond producerer og udsætter årligt ca. 159.550 stk havørreder i Gudenå systemet. Dette sker som anført i de officielle udsætningsplaner udarbejdet af DTU-Aqua, Silkeborg.
Disse udsætningsplaner findes kopier af her

Vi leverer fisk til

  • Pligtudsætning Gudenå.
    En del af udsætningsplanen for nedre Gudenå der er pålagt Tangeværket som pligtudsætning som kompensation for opstemningen ved Tangeværket.
  • DTU's udsætningsplan for nedre Gudenå, Hvering å og Alling å hvor GØF er udsætningsansvarlig.
  • Udsætningsplaner i Silkeborg Søerne hvor Silkeborg Fiskeriforeing er udsætningsansvarlig
  • Udsætningsplaner i Knud Sø hvor Fiskeriforening Gudenå er udsætningsansvarlig
  • En frivillig udsætning ved Vellingskov dambrug, der financieres af Vellingskov Dambrug
  • En pligtudsætning ved Bryrup dambrug

Gudenåens Ørredfond
Udsætningsplaner med havørreder der
produceres af skibelund Havørredopdræt

Type

Udsætningssted

Størrelseskrav

Antal [stk]

2012-2019

2020-

yngel

Alling å, DTU

forfodret

5.500

0

Ris Møllebæk, DTU

1.200

0

Ladegård Bæk, DTU
Hevring å

2.000
1.200

0
1.800

Tangeværket, Pligtudsætning

47.250

 47.250

I alt

 

57.150

49.050

½-års

Tangeværket, Pligtudsætning
Hevring å

5-8 cm

10.200
550

10.200
0

Pligtudsætning v/Bryrup dambrug

5-8cm

100

100

I alt

 

10.850

10.300

1-års

Alling å, DTU

9-12 cm

1.900

0

Tangeværket, Pligtudsætning

9-12 cm

3.650

3.650

I alt

 

5.550

3.650

smolt

Hevring å, DTU

14-17 cm

7.000

7.000

Alling å, DTU

15.400

15.400

Tangeværket, Pligtudsætning

39.800

39.800

I alt

 

62.000

62.000

store

Viborg Nørresø, DTU

17-22 cm

500

500

Silkeborg Langsø, DTU

17-22 cm

19.500

19.500

Knud Sø, DTU

17-22 cm

3.500

3.500

Vellingskov Dambrug

17-22 cm

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

23.700

23.700

 

 

 

 

Ialt

 

 

159.550

148.700Finansiering:
Udsætningerne mærket " DTU Aqua" finansieres af fisketegnsmidler: Fisketegnsmidlerne består bl.a. af de indtægter der kommer fra det lovpligtige statslige fisketegn som alle lystfiskere skal betale til.

Udsætninger mærket "pligtudsætning" finansieres af Gudenaa Centralen som et led i de tvangsudsætninger, som værket er underlagt som følge af spærringen ved Tangeværket. Pligtudsætningens størrelse fastlægges af DTU Aqua i samarbejde med Fiskeridirktoratet.

Udsætning af fisk
De producerede fisk udsættes således:

  • Pligtudsætningen af yngel, ½-års og 1-års varetages af Gudenaa Centralen.
  • Øvrige typer af fisk udsættes af Gudenåens Ørredfond, dvs. med hjælp af medlemmer fra de involverede foreninger. Herunder også foreninger, der endnu ikke er medlem af ørredfonden, men som administrerer de vande, hvori der skal udsættes fisk.


Sidst Redigeret 05-05 2020 af Per Frost Vedsted