Medlemsskab

Alle kan blive medlem af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.
Der kan dog kun optages 600 medlemmer i foreningen.

Pris for medlemsskab af BSF

 

2021 (1/3-2021 - 28/2-2022) Senior Pensionist

Ungdom  18-25år

Junior-18år

Støttemedlem

Medlemsbidrag BSF 590,- 590,- 210,- 300,- 325,-
Forbundsbidrag 435,- 435,- 290,- 0,- 100,-
Lakse- og havørredbidrag 200,- 200,- 200,- 0,- 75,-
Medlemsbidrag i alt      1.225,- 1.225,- 700,- 300,- 500,-
 • Pensionist betaler samme kontingent som senior iht. beslutning på generalforsamling 2014.
 • Laksebidrag 200kr gælder kun for senior, ungdom og pensionist medlemmer - lodsejeres gratis medlemskab af foreningen er ikke omfattet.
  Havørredbidrag 50kr gælder kun senior og pensionist medlemmer i 2020.
 • Lodsejere der ifølge vedtægterne optages som gratis medlemmer af foreningen får også medlemskab af forbundet inkl. Sportsfiskeren. Foreningen afholder denne udgift.
 • Børn under 12 år fisker gratis i foreningens fiskevand, men deltagelse i juniorklubbens arrangementer og modtagelse af Sportsfiskeren kræver medlemskab.
  Børn under 16 år fisker gratis ifølge medlem af foreningen.
 • Ægtefælle/samlever til medlem af foreningen fisker gratis under forudsætning af at de følges ad.
  "Følges ad" defineres som indenfor synsafstand så fiskeribetjent kan kontrollere Jer.
  Det forudsætter at i er tilmeldt samme folkeregisteradresse.
 • Grænsen for juniormedlemsskab går ved 18 år fyldt inden 1. marts i opkrævningsåret.
 • Grænsen for ungdomsmedlemsskab går ved 25 år fyldt inden 1. marts i opkrævningsåret.
 • Vedr. betaling af medlemsskab:
  Du modtager en opkrævning fra DSF eller en mail fra kassereren. 
 • Forbundets "foreningskort" som du selv kan printe fra www.sportsfiskeren.dk er også gyldig fisketegn.
 • Støttemedlemmer har fiskeret i Gudenå mellem Brogade og Omfartsvejen på Zone 3 (begge sider) og på Tange Sø. Støttemedlemmer modtager sportsfiskeren og øvrig information fra foreningen. Støttemedlemmer har ikke adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har adgang til øvrige aktiviteter i foreningen (klubaftener, konkurrencer)
 • Støttemedlemsskab tilbydes kun via fiskekort.dk.
Forklaring på kontingentets bestanddele


Medlemsbidrag
Medlemsbidrag er den samlede pris for medlemsskab af foreningen. Består af 3 dele: BSF Kontingent, laksebidrag og forbundsbidrag. Opdeling er lavet for at skabe gennemskuelighed og kunne justere prisen løbende efterhånden som fx. forbundsbidrag ændres:

BSF Kontingent
Medlemsbidrag går til drift af foreningen, herunder klubhus og fiskevand.  

Forbundsbidrag
Forbundsbidrag går til BSF medlemsskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og du modtager Sportsfiskeren. Hvis du er medlem i flere foreninger der er med i DSF, så opkræves der kun eet bidrag. Uanset hvornår du betaler dit kontingent opkræves forbundsbidrag svarende til et helt år. Prisen er fastsat af forbundet og reguleres årligt.

Lakse- og havørredbidrag
Senior, junior 18-25år og pensionister betaler 200,- der går ubeskåret til ekstraordinære udsætninger af laksesmolt i Gudenåen  via "Gudenaalaksen.dk".


Ønsker du medlemsskab i BSF - Tryk her

Nicolai Parbst (Kasserer)

Tlf.: 4241 2030 (SMS foretrækkes) eller først efter kl. 19.00


Sidst Redigeret 06-12 2020 af Bjerringbro