Fiskesæson, mindstemål og regler

Fiskesæson:

 • Gudenå, Medlemmer: 16. januar - 15. november
 • Gudenå, Dagkort: 1. april - 31. oktober
 • Tange Sø: Hele året

De lovbefalede fredningstider for de enkelte fiskearter skal selvfølgelig respekteres.

Begrænsninger:

 • Der må kun fiskes med stang og snøre (lodsejeres ret til rusefiskeri undtaget).
 • Fangstbegrænsning på to laksefisk pr. dag.
 • Kun gedder mellem 60 cm og 80 cm må hjemtages fra Gudenå.
 • Der må ikke benyttes agnfisk i Gudenå. 
 • Der må ikke fiskes i tilløbene til Gudenå.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • I Gudenå skal al fiskeri foregå fra bredden eller som vadefiskeri. Al fiskeri fra båd, flydering, tømmerflåde, kano og lign. er forbudt uanset om fartøjet driver, ligger stille eller er fortøjet.
 • Opstrømsfiskeri viger for nedstrømsfiskeri.

Ordensregler:

 • Fiskekort skal bæres synligt og skilte skal respekteres. Der skal udøves bevægeligt fiskeri (medefiskeri undtaget).
 • Kun parkering på foreningens p-pladser med overholdelse af de begrænsninger, der kan være enkelte steder.
 • Hensynsfuld kørsel - max. 20 km/t - på grus- og markveje til p-pladserne.
 • I øvrigt forventes det, at medlemmer og dagkortfiskere udviser en hensynsfuld adfærd baseret på almindelig sund fornuft.
 • Skulle man ved et uheld forvolde skade på andres ejendom under udøvelse af fiskeri, skal man henvende sig til foreningen, som så vil undersøge, om skaden kan dækkes gennem Danmarks Sportsfiskerforbunds kollektive ansvarsforsikring.
 • Der er tvungen indberetning på alle laksefangster i Gudenåen. Du skal derfor inden for 5 dage registere din fangst på BSFs fangstrapport (gælder alle medlemmer, lodsejere, dagkortfiskere, fiskere med medfiskeret og gæster ved vandet.

 

Mindstemål:

 • Havørred er total fredet og skal genudsættes!
 • Bækørred, søørred og laks: 40,0 cm
 • Sandart: 50,0 cm
 • Gedde: 60,0 cm. (Gedder over 80 cm fanget i Gudenåen SKAL genudsættes)
 • Gulål: 45,0 cm.
 • Helt: 36,0 cm.
 • Skrubbe: 25,5 cm.

Fredningstider (inkl. nævnte datoer):

 • Havørred er total fredet og skal genudsættes
 • Søørred, bækørred og laks: 16/11 - 28(29)/2
 • Gedde: 15/3-30/4
 • Sandart: 1/5 - 31/5
 • Helt: 1/11 - 31/1
 • Gydeklare opgangsfisk og nedfaldsfisk er ikke fredet, men foreningen henstiller, at de genudsættes

Dagkort / foreningsbåd:

Salgsstederne for dagkort finder du på foreningens hjemmeside:

På hjemmesiden kan du også finde relevant information ang. foreningens båd.

Foreningen vil gerne gøre opmærksom på at alle laks SKAL indberettes seneste 5 dage efter fangsten her: Fangstrapport

 


Sidst Redigeret 13-12 2021 af Per Frost Vedsted