Kørselsbeskrivelse

Zone 1     
1. Kør fra Bjerringbro mod Tange til El-museet ved Gudenaacentralen. Parker på P-pladsen og følg åen til foreningens skilt ca. 600m neden for Gudenaacentralen.

3. Kør ad Vestergade og drej ind ved rideskolen. Kør over jernbanen, drej til venstre og følg derefter vejen til højre, indtil du kommertil P-pladserne 3a og 3 "Fårefolden".

Zone 2
5. Kør ad Gudenåvej til den ender. Drej til højre ad markvej og parker på anvist plads. P4 kan også bruges til denne zone. 

6. Kør ad Gudenåvej og drej til højre ved Sønderbro Vandværk/idrætsplads. Parker på P-pladsen.

Zone 3
7.  Kør fra broen i Bjerringbro by ad Busbjergvej. Ud for Kolonihavevej drejes til venstre. Parker ved pumpestationen. Der kan også parkeres ved de to broer.

Zone 4
8. Parker ved Ringvejsbroen på pladserne syd for åen.

9 og 9a. Kør ned til Bjerringbro rensningsanlæg. Følg grusvejen rundt langs hegnet og parker v. udløb fra anlæg. Til P-plads 9a køres til venstre til enden af grusvej. Følg hegn til åen eller gå gennem skoven til handicappladserne ved Kællinghøl.

10. I rundkørslen på ringvejen køres ad Busbjergvej mod Ulstrup. Kør ca. 1,5km. til foreningens klubhus (Stærkærvej 84), hvor der parkeres bag maskinhus. 

11. Se punkt 10. 50m. efter klubhus mod Ulstrup drejes til venstre ad skovvej. Parker på anvist plads for enden af vej.

12. Parkeringsplads udgået fra og med 2011 - ingen adgang !!

13. Kør fra Bjerringbro mod Ulstrup på nordsiden af åen. Over for rødstenshus, "Bøgely", drejes til højre ned under jernbanen. Parkerpå P-pladsen på den anden side af jernbanen eller følg vejen til højre til anvist plads i skoven oven for P14 som er for handicappede. Der kan også parkeres på rastepladsen i Hjermind skov eller v. 26,1km-stenen i skoven. Følg vej over jernbanen og gå ligeud til åen.

14. Kun handicapparkering! Følg samme vej som for P13, men drej ad anvist vej mod åen. Nøgle til bom hentes hos Q8 i Bjerringbro.

Zone 5
15. I rundkørslen på ringvejen køres ad Busbjergvej mod Ulstrup. Over for Hagenstrupvej 37 drejes tv. Fortsæt ligeud, hvor vejen drejer tv. og parker på anvist plads. Max 4 biler! Følg anvist sti til åen.

16. I rundkørslen på ringvejen køres ad Busbjergvej mod Ulstrup. 100m. efter ejendom nr.34 parkeres i venstre vejside på anvist plads. Max 3 biler - og kun på P-plads! Følg hegnet til åen.

17. Kør ned til Bamsebo Camping og parker på P-pladsen udenfor. Forevis altid fiskekort i kiosken, inden du begynder at fiske på campingpladsens område.

18. Kør fra Bjerringbro mod Ulstrup. Drej til højre over jernbanen ved Røngevej. Drej tv. ved stor gård og følg vejen 350m, hvor der drejes th. ad markvej. Parker på anvist plads, hvor vejen drejer tv.

19. Drej fra Hovedgaden i Ulstrup ud ad Vestergade. Parker hensynsfuldt for enden af vejen. Eller drej fra Hovedgaden ad Engvej og parker for enden af denne.

Zone 6
20. Kør i Ulstrup mod Vellev og parker ved Dannebrogspladsen eller drej tv. ad Gudenåparken og parker ved rensningsanlæg.

21. Kør i Ulstrup mod Vellev. Efter svinget drejes tv. mod Vellev Mose. Ved nr.9-11 drejes tv. Følg vejen til den deler sig - drej th. og følg vej ca. 350m. til hegn, hvor der parkeres.

22. Kør ad Skejsbjergvej (Åbro-Vellev). Ud for nr.40A-40B drejes ad hjulspor mod åen ved foreningsskilt. Parker for enden af vej. NB! Der må ikke parkeres ved Åbro ellerlangs vejen omkring broen!

Husk!! Højst 20km i timen på grusveje/markveje til P-pladserne!!


Sidst Redigeret 28-05 2012 af admin