Zone 6

Zone6 2017
Zone 6: Strækninger markeret med rødt = Fiskeri forbudt!

Bemærk! Enkelte parceller kan være undtaget vores fiskeret, disse vil være afmærket.

Parkerings og kørselsvejledning


P20. Dannebrogspladsen
Kør i Ulstrup mod Vellev og parker ved Dannebrogspladsen.
GPS koordinater: Lat: 56.39326 Long: 9.795996
Vis P-plads "Dannebrogsplads" på google maps

P20a. Rensningsanlæg Ulstrup
Kør i Ulstrup mod Vellev og drej tv. ad Gudenåparken og parker ved rensningsanlæg.
GPS koordinater: Lat: 56.393568 Long: 9.815394
Vis P-plads "Rensningsanlæg Ulstrup" på google maps

P20b. Cykelbroen
Kør i Ulstrup mod Vellev og parker med forsigtighed ved cykelbroen. Gå gennem det grønne areal til åen.
GPS koordinater: Lat: 56.392244 Long: 9.806607
Vis P-plads "Cykelbroen" på google maps


P21. Vellev Mose 1
Kør i Ulstrup mod Vellev. Efter svinget drejes tv. mod Vellev Mose. Ved nr.9-11 drejes tv. Følg vejen til den deler sig - drej th. og følg vej ca. 350m. til hegn, hvor der parkeres.
GPS koordinater: Lat: 56.392802, Long: 9.830425
Vis P-plads "Vellev Mose 1" på google maps

P22. Vellev Mose 2
Kør ad Skejsbjergvej (Åbro-Vellev). Ud for nr.40A-40B drejes ad hjulspor mod åen ved foreningsskilt. Parker for enden af vej. GPS koordinater: Lat: 56.386448, Long: 9.844737
Vis P-plads "Vellev Mose 2" på google maps

Ligeledes må BSF medlemmer naturligvis ikke anvende Langå Sportsfiskerforenings P-plads ved Åbro.

NB! Der må ikke parkeres ved Åbro langs vejen omkring broen - det er alt for farligt !
Bemærk !
På sydsiden opstrøms Åbro starter BSF's fiskevand først et par hundrede meter opstrøms ved det opsatte BSF skilt.

Kort signatur 2012'


Sidst Redigeret 30-03 2017 af Per Frost Vedsted