Robåd på Tange Sø

Vi vil lige minde jer om, at vores robåd i Tange Sø gerne må bruges!

Regler for brug af båden ved Tange Sø:

1. Kun medlemmer må benytte foreningens båd. Gæster må medtages, hvis de har gyldigt fiskekort til søen.

2. Alle brugere skal have udleveret nøgle hos Nicolai Parbst, Thorningvej 12, 8620 Kjellerup, tlf.: 4241 2030 helst SMS ellers efter 19.00  mod depositum på 200 kr.

3. Man sørger selv for at medbringe de lovpligtige redningsveste.

4. Enhver form for hærværk eller skade på båden skal straks meddeles til bestyrelsen inden
    man selv bruger båden.

5. Man må benytte påhængsmotor (max 6 hk), men højst sejle 5 knob! Husk at købe gæstenr.  HER

6. Før lån af båd skal man notere navn, begyndelsestidspunkt og forventet hjemkomst i logbog. Efter hjemkomst også fangsten.

7. Båden i Ans ligger ved jolleklubben mellem den grønne jernbanevogn og søen. Årerne er under båden. Logbog i skab ved jernbanevogn.

8. Båden skal rengøres og affald hjemtages efter brug.


Mvh. Bestyrelsen


Sidst Redigeret 09-06 2021 af Per Frost Vedsted