Medfiskeri Karup å, Haderis å og Storå

Bjerringbro Og Omegns Sportsfiskerforening har i 2010 indgået en aftale om medfiskeret med Aulum-Haderup Sportsfiskerforeningen. Aftalen gælder fiskevand i Karup Å, Haderis Å og Storå.

Proceduren for medfiskeri:

Send en SMS forespørgsel til Kim Sørensen 2049 1859 hvis du som BSF medlem ønsker at fiske på Aulum-Haderup's fiskevand.

SMS skal i videst muligt omfang sendes senest 2 dage før fiskeriet ønskes påbegyndt. BSF medlemskort samt bekræftende SMS skal kunne forevises på den andens vand.

Som gæst har du pligt til at sætte dig ind i den anden forenings regler, og gøre dig bekendt med hvor fiskeri er tilladt, lokale fredningstider, mindstemål mm, samt følge de henvisninger fiskeri-opsynsmænd og lodsejere giver.
Det er især ved fangst af laks i Storåen, at man grundigt skal undersøge den aktuelle situation for evt. tilbageværende laksekvote og fangstrapporteringspligt.

Ved kontrol på den anden forenings vand skal medlemskort til egen forening samt sms kunne fremvises. Dagkort i den ene forening giver ikke ret til at bruge byttekort i den anden.

Aftalen om medfiskeret indeholder udveksling af to fiskekort mellem foreningerne som kan lånes af medlemmer.

Oversigtskort
Her kan du hente oversigt over fiskevand, P-pladser og øvrig information:
  "Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Haderis Å"
  "Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Karup Å"
  "Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Storå"

 

/Bestyrelsen


Sidst Redigeret 07-08 2020 af Per Frost Vedsted