BSF bestyrelseshåndbog

Formålet med denne bestyrelseshåndbog er at samle de dokumenter og oplysninger der relaterer sig til det at drive foreningen og sidde i bestyrelen. Indhold udvides hen ad vejen. Der er ikke noget hemmeligt i indholdet, men det er beregnet for bestyrelsens medlemmer.

1. Bestyrelsesmøder
Der afholdes bestyrelsesmøder en gang- om måneden, undtaget juni og juli måneder.
Bestyrelsesmøder afholdes onsdage fra 18:00 til 21:00.
Der serveres aftensmad til møderne.
Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden i god tid.
Bestyrelesmedlemmer opfrodres til at forberede sig.

2. Årshjul
Bestyrelsen har et årshjul der for hver måned lister opgaver vi skal huske.
Gennemgang af årshjulets opgaver er et fast punkt på dagsorden for bestyrelsesmøder.
Link til årshjul
 

2. Generalforsamling


Sidst Redigeret 09-06 2021 af Per Frost Vedsted