Lodsejerkontakt:

Lodsejer-udvalg:

 

Niels Jørgen Ottesen
Tlf: 8668 3929 / 2217 7750
njottesen@(sletdette)hotmail.com

Det er lodsejerkontaktens opgave at have den løbende kontakt til foreningens lodsejere, specielt ifm. ejerskifte.
Herudover står lodsejerkontaktpersoner for Lodsejerfesten der afholdes hvert andet år (invitation, menu, bookning mv).

Lodsejer-repræsentanter:

Karsten Sølvsten
Skibelundvej 77
8850 Bjerringbro

Kristian Mogensen
Mammen Byvej 1
8850 Bjerringbro

Flemming Kristensen
Sltsvej 19
8860 Ulstrup

Søren Andersen
Stærkærvej 84
8860 Ulstrup
Mail: hellerida@gmail.com

Jørn Kirkegaard
Hagenstrupvej 34
8860 Ulstrup
Jens Skytte
Aldrupvej 3
8860 Ulstrup

Lodsejerrepræsentanterne vælges ifm. lodsejerfesten der afholdes hvert andet år (lige år) i januar måned.

BSF's bestyrelse holder et årligt møde med lodsejerrepræsentanterne i november måned hvor forhold ved åen drøftes og betaling for fiskelejen for det kommende år aftales.
Sidst Redigeret 12-01 2022 af Per Frost Vedsted