Vejudvalg

Kim Sørensen
Tlf.: 2049 1859
Email: klubhus@(slet dette)bjerringbro-sportsfisker.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vejudvalget har ansvar for:
- aftale med lodsejere om adgang til fiskevandet og parkering
- vedligehold af veje og P-pladser

Bestyrelsen har besluttet at grusveje trækkes af 2 gange årligt og efter behov efterfyldes med grus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Isaksen inkl. P-plads- Skibelundvej
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov. Skal hver gang aftales mellem Kurt Levring og Isaksen

2. Grusgrav inkl. P-plads - Gudenåvej
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale Henrik Padkær

3. Vandværk - Gudenåvej
Vedligeholdea af vandværk

4. Pumpestation mellem broerne - Gudenåvej
Vedligeholdes af Viborg Kommune

5. Omfartsvej vest
Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

6. Omfartsvej øst
Vedligeholdes af Viborg Kommune

7. Gullev bæk inkl. P-plads
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Hans Mogensen

8. Sørens Eng - Stærkærvej
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Søren Andersen

9. Sandskred inkl. P-plads - Busbjergvej
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Ella i Danstrup

10. Kit office vest - Busbjergvej efter bindingsværk
Trækkes af efter behov - skal først aftales med Rudolf, Kit Office

11. Kit office - Busbjergvej ved birketræ
Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

12. Krumkagen P-plads - Busbjergvej
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Jørn og Mette

13. Bamsebo - Busbjergvej
Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

14. Ulstrup - Industrivej
Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

15. Dannebrogspladsen - Ulstrup
Vedligeholdes af Favrskov Kommune

16. Rensningsanlæg Ulstrup
Vedligeholdes af Favrskov Kommune

17. Vellev Mose vest
Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

18. Vellev Mose midt
Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

19. Vellev Mose øst
Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen
Ingen adgang i bukke-sæson. Lodsejer opsætter adgang forbudt skilte i bukke-sæson efter aftale med Søren Engberg

20. Fårefolden inkl. P-plads - Vestergade
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Chr. Mogensen og Søren Hjort

21. Rensningsanlæg - omfartsvej
Vedllgeholdes af Viborg Kommune

22. Kællinghøl inkl. P-plads
Vedligeholdes af Fussingø Statsskovdistrikt v/Steen Bonne

23. Rønge inkl. P-plads - Slotsvej
Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Knud


Sidst Redigeret 09-06 2021 af Per Frost Vedsted