BSF's holdning til "Gudenåens fremtidige forløb ved Tange"

Der har gennem mange år været en debat om Tangeværket og Tange Sø problematikken.

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings (BSF) holdning til dette er kort og godt følgende:

"BSF's baggrund for nedenstående er rodfæstet i foreningens oprigtige interesse for naturen og dyrelivet langs Gudenåen, samt i dele af foreningens formål, hvor der skrives:

Foreningens formål er at være samlingssted for Bjerringbro og omegns lystfiskere og sikre de bedst mulige betingelser for lystfiskeri i Gudenåen og nærliggende vande ved:

  • at sikre en sund og naturlig fiskebestand gennem vandløbs- og fiskepleje.
  • at oplyse offentligheden om de rekreative lystfiskerværdier ved foreningens fiskevand.
  • at udpege og bistå ved vandløbsforbedringsprojekter i lokalområdet.

BSF ønsker, at der eksisterer en effektiv faunapassage ved Tange Sø, der tillader åens dyreliv at vandre sikkert både opstrøms og nedstrøms.

Dette kræver ikke ultimativt en fjernelse af søen.
Søen er både rekreativt og fiskemæssigt et spændende område"

Bestyrelsen har med udgangspunkt i ovennævnte i 2016 taget initiativ til, at lystfiskerforeningerne langs Gudenåen mødtes og drøftede problematikken - alt sammen i et forsøg på at vi kan være fælles om den ovenstående udmelding, og stå sammen i forhold til det fremtidige forløb af Gudenåen ved Tange. Dette lykkedes således at det ikke kun er BSF, men alle deltagende lyst- og sportsfiskerforeninger i Gudenå systemet der bakker op om denne holdning.

/Bestyrelsen


Sidst Redigeret 19-06 2017 af Per Frost Vedsted