Årets elfiskeri - vi mangler hjælpere

I år er det planen at DCV elfisker og GØF får de havørreder der fanges. Dette er muligt fordi DCV kun går efter de vestjyske laks til avlsarbejdet og derfor elfisker senere end tidligere år.
 
Hertil har vi brug for et transport hold der kan overtage fiskene og transportere dem til Skibelund hvor damme står klar.
DCV har planlagt følgende datoer og strækninger for elfiskeri.

Mandag den 3. november:        Tangeværket - Bjerringbro 
Tirsdag den 4. november:        Bjerringbro - Bamsebo 
Onsdag den 5. november:        Ulstrup - Langå 

Tirsdag den 11. november:        Bjerringbro - Bamsebo 
Onsdag 12.november               Ulstrup strenstrækning

Mandag den 17. november:        Tangeværket - Bjerringbro 
Tirsdag den 18. november:        Bjerringbro - Bamsebo 
Onsdag den 19. november:        Ulstrup Langå.  ......... AFLYST

DCV ønsker:
"Det er vigtigt at transportholdet fra GØF, så vidt det er muligt, følger elfiskebåden, og at vi kan være i telefonisk kontakt, så vi kan få afleveret havørrederne undervejs på strækningen, hvis det viser sig nødvendigt pga. begrænset plads i bådenes opbevaringsbassin."

Det vil specielt være de turene fra Tangeværket til Bjerringbro hvor der forventes mange havørreder.
 
Vii har brug for hjælp til transportholdet - hvis du har tid og lyst så kontakt venligst Per Frost Vedsted på naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk 
 
Observerede havørreder ifm elfiskeriet 2013 kan i se her: /foreningen/nyheder/plan-og-resultat-elfiskeri-laks-i-gudenaa-2013.aspx
 

Oplæg til aftale indgået med DCV om elfiskeri på BSF's fiskevand i 2014:

  • Aftale er ændret en smule ift. den vi med succes har indgået de sidste år: Der elfiskes senere fordi det kun er de vestjyske laks der ønskes og havørreder kan så overdrages GØF.
  • Plan for elfiskeri oplyses af DCV i god tid så BSF kan orientere medlemmer og lodsejere via BSF hjemmesiden
  • DCV sender efter hver elfiske dag oplysning om fangster til BSF. BSF offentliggør disse på BSF hjemmesiden.
  • Der må kun fiskes hen over et stykke een gang.
  • Der må ikke elfiskes 100m op- og nedstrøms for gydebækkene (Skibelundbæk, Møllebækken, Gullev Bæk)
  • Såfremt der bliver behov kan BSF bestyrelsen give lov til ekstra befiskninger, fx. hvis der konstateres mange laks på et sted, eller der ikke kan fanges nok på de aftalte datoer. - ekstra befiskninger skal varsles her på hjemmesiden.
  • DCV fisker på BSF's tilladelse fra vores lodsejere til at opfiske moderfisk. BSF sender kort og liste over lodsejere samt et eksempel på lodsejerkontrakt til DCV. Hvor BSF ikke har tilladelse på begge sider af åen skal der enten indhentes skriftlig tilladelse fra lodsejer ellers må der ikke elfiskes på strækningen.
  • DCV anvender egen elfiske tilladelse. GØF har egen elfisketilladelse for havørredmoderfisk Gudenå.  /pfv_gøf/elfisketilladelse%202011_15.pdf

15. oktober 2014


Sidst Redigeret 08-11 2014 af Per Frost Vedsted