Adgang til ny P-plads Kjællinghøl v/ Sandskreddet på nordsiden

Kællinghøl3 2017

Det sidste er nu på plads i forbindelse med vores nye P-plads hos vores lodsejer Fussingø Statsskovdistrikt. P-pladsen ligger på nordsiden af åen ved nord-syd stykket ved sandskreddet.

For at komme derud skal du bruge en grusvej der er lukket for offentlig kørsel: Der er sat en kodelås på kæden der spærrer grusvejen ved den offentlige P-plads ved Kællinghøl.

Regler

  • Der er kun adgang for BSF medlemmer og koden er 1802.
  • Luk og lås efter dig både når du kører derud og når du kører hjem,
  • Undlad at dele koden med nogen, der ikke har et BSF-ærinde derude.
  • Der må max. holde 2 biler på P-pladsen og parkering andre steder indenfor kæden er ulovligt - så hvis der er optaget så find en anden af foreningens P-pladser, eller brug den offentlige P-plads umiddelbart efter tunnel ved jernbanen og før du kommer til kæden.

Lad os sammen håndhæve disse simple regler så vi kan fortsætte med denne yderst fleksible ordning.

Bemærk at der i perioder med megen nedbør kan stå vand i tunnel under jernbanen hvilket afhængig af køretøj kan give udfordringer.

.

 

Kællinghøl

/Bestyrelsen

23. maj 2017


Sidst Redigeret 29-05 2017 af Per Frost Vedsted