Ændret kørsel til P-plads ved Isaksen

Ved anvendelse af foreningens P-plads hos Isaksen på Skibelundvej skal markvej rundt om skoven anvendes, kort udsnit nedenfor.

Kommer du fra Bjerringbro og kører ud af Skibelundvej drejer du til højre på gl.Skibelundvej umiddelbart før Skibelund Gartnere.  Når du kommer til Gl. Skibelundvej drejs til højre og efter ca. 200m til venstre af markvej. For enden af markvej drejes til venstre hvorefter du er ved foreningens P-plads.

Respekter at der ikke er offentlig adgang på den asfalterede vej til Padkjær, se kort.
Kør desuden forsigtigt og langsomt.

Ligeledes opfordrer foreningen til at anvende vej fra Skibelundvej som beskrevet ovenfor fremfor at bruge Gl. Skibelundvej indefra byen.

Der vil blive opsat skilte.

Isaksen 2014

/Per

27. juni 2014


Sidst Redigeret 27-06 2014 af Per Frost Vedsted