Aflever skælprøver fra finneklippede laks fanget i Gudenå

skæl laks

Danske Center for Vildlaks (Brusgaard) vil gerne have skælprøver fra finneklippede laks fanget i Gudenåen i sæsonen 2014. Prøver fra frosne laks kan også bruges. 

Prøverne bedes sendt/afleveret til

Dansk Center for Vildlaks 
Brusgårdsvej 15
8960 Randers SØ
Tlf. 86 44 72 98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs hele nyheden fra DCV her:

24. april 2014: Skælprøver fra laks
Danmarks Center for Vildlaks ønsker mere præcist at kunne aldersbestemme laks udfra deres størrelse, så vi bedre kan vurdere de enkelte årganges succes. Da laksenes alder kan aflæses i deres skæl, vil vi gerne have en skælprøve fra laks fanget i foråret og sommeren 2014. Især laks fra Gudenåen har vores interesse.

Sådan gør du: 
Skrab med en kniv ca. 50 skæl af mellem rygfinnen og sidelinien. Tør skællene af på et stykke skrivepapir (ikke køkkenrulle eller andet sugende papir). Fold papiret sammen og skriv længde, fangststed, dato og om laksen var fedtfinneklippet. Send skællene til Danmarks Center for Vildlaks, Brusgårdsvej 15, 8960 Randers SØ. Det betyder ikke noget om laksen har været nedfrosset.

 

 

 

24. april 2014


Sidst Redigeret 25-04 2014 af Per Frost Vedsted