AFLYST !!!!! Kom og hjælp vandplejeudvalget ved Hagenstrup Møllebæk 12.august 2017

Aflyst pga. for få tilmeldte (2 medlemmer) - der fastsættes en ny dato senere

Hagenstrupmøllebæk ved Ulstrup har gennemgået en stor renovering inden for de sidste par år. Arbejdet har allerede nu har betydet mange gydende havørreder i bækken. Den sidste del af projektet er etablering af gydestryg opstrøms den tidligere vandmølle. (projektbeskrivelsen er vedlagt)

Bjerringbro og omegnssportsfiskerforening gennemfører den del af projektet den 12 august og der bliver brug for så mange frivillige som vi kan finde.
Planen er at vi mødes ved bækken kl. 0900... og arbejder til projektet er færdigt, forventeligt i løbet af eftermiddagen. Foreningen tænder grillen ved 12 tiden og der vil selvfølgelig være rigeligt med øl og vand til de deltagende. - så grib greben og lad os mødes ved bækken til en hyggelig dag.

Hagenstrup 2

Hagenstrup 1

Tilmelding som svar på dette opslag eller på telefon til Casper Pedersen 53709440. I bedes tilmelde jer inden den 6 august af hensyn til bestilling af materialer osv.

 

Mvh vandplejeudvalget

26. juli 2017


Sidst Redigeret 07-08 2017 af Per Frost Vedsted