Aftale indgået om byttefiskekort mellem BSF og SFS

BSF og Silkeborg Fiskeriforening (SFS) har ingået aftale om at udveksle byttekort til hinandens vande.

Der er to byttekort til hvert vand.

Proceduren for fiskeri på den andens vand er:

Send en SMS forespørgsel til:

20491859, Kim Sørensen, hvis du som BSF medlem ønsker at fiske på SFS vand. Nøgler til både kan afhentes hos Kim, der har 2 nøgler.

40272911, Nils Thorup, hvis du som SFS medlem ønsker at fiske på BSF vand. Nøgle til Tange Sø båd kan afhentes på Finn Bernsbo, Tlf. 22837606

SMS skal i videst muligt omfang sendes senest 2 dage før fiskeriet ønskes påbegyndt. Fiskekort til eget vand samt bekræftende SMS skal kunne forevises på den andens vand.

Som gæst har du pligt til at sætte dig ind i den anden forenings regler, og gøre dig bekendt med hvor fiskeri er tilladt, lokale fredningstider, mindstemål mm, samt følge de henvisninger fiskeri-opsynsmænd og lodsejere giver.

Ved kontrol på den anden forenings vand skal medlemskort til eget vand samt sms kunne fremvises. Dagkort i den ene forening giver ikke ret til at bruge byttekort i den anden.

SMS's hjemmeside kan du læse om regler for fiiskeri mv.

/Bestyrelsen

7. april 2016


Sidst Redigeret 07-04 2016 af Per Frost Vedsted