Artikel: Viborg kommune renser Holm Sø

Viborg kommune renser Holm Sø med en ny teknik.  Holm Sø har via Madekilden og Møllebækken afløb til Gudenåen.A

Artikel  i Bjerringbro Avis: Nu oprenses Holm Sø
Artikel i Bjerringbro Avis: Oprensnings varer endnu en måned
Artikel i Bjerringbro Avis: Kloak forurener regnsvandsbassin

 

18. januar 2013


Sidst Redigeret 18-01 2013 af Per Frost Vedsted