BSF's holdning til "Gudenåens fremtidige forløb ved Tange"

Der har gennem den seneste tid været en del debat om Tangeværket og Tange Sø problematikken. Bestyrelsen har diskuteret dette og er kommet frem til følgende udsagn:

BSF's baggrund for nedenstående er rodfæstet i foreningens grundlæggende forkærlighed for naturen og dyrelivet langs Gudenåen, samt i dele af foreningens formål, hvor der skrives:

Foreningens formål er at være samlingssted for Bjerringbro og omegns lystfiskere og sikre de bedst mulige betingelser for lystfiskeri i Gudenåen og nærliggende vande ved:

- at sikre en sund og naturlig fiskebestand gennem vandløbs- og fiskepleje.
- at oplyse offentligheden om de rekreative lystfiskerværdier ved foreningens fiskevand.
- at udpege og bistå ved vandløbsforbedringsprojektet i lokalområdet.

BSF ønsker, at der eksisterer en effektiv faunapassage ved Tange Sø, der tillader åens dyreliv at vandre sikkert både opstrøms og nedstrøms.

Dette kræver ikke ultimativt en fjernelse af søen.Søen er både rekreativt og fiskemæssigt et spændende område.

 

Bjerringbro 9.september 2015

Jon Rose
Formand Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Tlf.: 3032 0383
formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

9. september 2015


Sidst Redigeret 09-09 2015 af Per Frost Vedsted