BSF rapport: Hvor bliver havørrederne af i nedre Gudenå?

BSF Rapport: Hvor bliver havørrederne af i Gudenåen nedstrøms Tangeværket?

Medlemmer i Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har gennem den seneste godt 20år oplevet en stor nedgang i havørredfiskeriet. Bestyrelsen har udarbejdet en rapport "Hvor bliver havørrederne af i Gudenåen nedstrøms Tangeværket?"- (klik på linket og læs rapporten)

Rapporten er tænkt som et oplæg til at få igangsat en tilbudsgående undersøgelse af, hvor havørrederne bliver af i nedre del af Gudenå.

BSF har et møde med DTU Aqua her senere i november hvor forholdene og fremtiden skal drøftes med udgangspunkt i rapporten.

7. november 2017


Sidst Redigeret 07-11 2017 af Per Frost Vedsted