Byttekort Viborg Sportsfiskerforening

Fra 1. marts 2021 kan du låne et byttekort til Viborg Sportsfiskerforenings fiskevande.

Se mere om Viborg Sportsfiskerforening på www.vsf.dk

Reglerne for lån er byttekort er:

  • Du kan låne et byttekort fem dage om året.
  • Du kan højest låne et kort to dage i sammenhæng.
  • Du kan kun have én reservation stående ad gangen.

 

Byttekort bestilles direkte hos VSF:

Skriv en mail til henrik@vsf.dk og opgiv navn, telefonnummer og medlemsnummer samt den dag, du vil fiske. Så får du en bekræftelse pr mail, som er dit fiskekort. Du kan ikke bestille pr telefon eller SMS.

Hvis du vil bruge VSFs båd på Hald sø, så skriv en mail til formand@vsf.dk  med de samme oplysninger som ovenfor.

 

HUSK:

  • Bestil byttekort i god tid, mindst tre dage før, du skal afsted.
  • BSF råder over to byttekort til VSF, så der er ikke garanti for, at der er et kort ledigt.
  • Uden et byttekort i hånden, må du ikke fiske i VSFs vande.
  • Aftalen gælder ikke Vorgod Å, hvilket skyldes at VSF ikke har fuld råderet over vandet.

 

Det er dit ansvar og sætte dig ind i reglerne for fiskeriet på VSF vand!                                                                                            

 

30. januar 2021


Sidst Redigeret 30-01 2021 af Per Frost Vedsted