GENERALFORSAMLING 2012

Indkaldelse og dagsorden iht. vedtægterne

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Sønderbro Forsamlingshus, Skibelundvej 3.
Torsdag d. 6. december kl. 19:00.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.

2.Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
     - orientering fra Juniorklubben
     - orientering fra Vandplejeudvalget
     - orientering fra Gudenåens Ørredfond
     - orientering fra Gudenåsammenslutningen.

3.Kassereren aflægger regnskab.

4. Indkomne forslag
Indkomne forslag kan læses på foreningens hjemmeside www.bjerringbro-sportsfisker.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
  - Steffen Toft Jensen  - modtager genvalg 
  - Kim Sørensen - modtager ikke genvalg 
  - Jesper Knudsen - modtager genvalg 
  - Søren Agesen - modtager genvalg 

6.Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorer.
På valg er:
  - Erik Søndergaard, bestyrelses suppleant - modtager genvalg 
  - Lars Wiis Jensen, bestyrelses suppleant - modtager genvalg 

  - Poul Møller, revisor - modtager genvalg
  - Niels Jøregen Ottesen, revisor - modtager genvalg

7.Fastsættelse af kontingent.

8.Eventuelt
  - Herunder årets største fisk

/Bestyrelsen 

20. november 2012


Sidst Redigeret 26-11 2012 af Per Frost Vedsted