GENERALFORSAMLING 2013

Indkaldelse og dagsorden iht. vedtægterne

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening indkalder til ordinær generalforsamling i
                            Viften, Realskolevej 12, Bjerringbro
                               Torsdag d. 5. december kl. 19:00.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.

2.Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
     - orientering fra Juniorklubben
     - orientering fra Vandplejeudvalget
     - orientering fra Gudenåens Ørredfond
     - orientering fra Gudenåsammenslutningen.

3.Kassereren aflægger regnskab.

4. Indkomne forslag
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside www.bjerringbro-sportsfisker.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
  - Nicolai Parbst  - modtager genvalg 
  - Jan Ottesen - modtager genvalg 
  - Per Frost Vedsted - modtager genvalg 

6.Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorer.
På valg er:
  - Per Hougaard, bestyrelses suppleant - modtager genvalg 
  - Lars Wiis Jensen, bestyrelses suppleant - modtager genvalg 

  - Poul Møller, revisor - modtager genvalg
  - Niels Jørgen Ottesen, revisor - modtager genvalg

7.Fastsættelse af kontingent.

8.Eventuelt
  - Herunder årets største fisk

/Bestyrelsen 

6. november 2013


Sidst Redigeret 06-11 2013 af Per Frost Vedsted