GENERALFORSAMLING 2014 - indkaldelse & forslag

Indkaldelse og dagsorden iht. vedtægterne

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening indkalder til ordinær generalforsamling i
                            Café Gudenåhus, Realskolevej 12, Bjerringbro
(bagerste lokale bag Café Gudenåhus, indgang i døren lige overfor Fakta)
                               Torsdag d. 4. december kl. 19:00

Dagsorden:
1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger bestyrelsens beretning
     - orientering fra Juniorklubben
     - orientering fra Vandplejeudvalget
     - orientering fra Gudenåens Ørredfond
     - orientering fra Gudenåsammenslutningen

3.Kassereren aflægger regnskab

4. Indkomne forslag
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside www.bjerringbro-sportsfisker.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen

Der er indkommet følgende forslag:

 • Kontingent rabat 18-25 årige
  Juniorklubbens bestyrelse foreslår, at der indføres halv kontingent for unge til og med 25 år.
  Det svarer til de medlemmer, der udløser aktivitetstilskud fra Viborg Kommune og det kunne gøre, at medlemmer, som fylder 18 år, fortsat vil være medlem i klubben, også i de situationer hvor de forlader byen for at uddanne sig andre steder.
  Mvh Juniorklubben.

  Bestyrelsen er positive over for dette forslag og har udarbejdet følgende forslag som juniorbestyrelsen bakker op omkring, og som sættes til afstemning:

  Bestyrelsen anbefaler at kontingent til BSF nedsættes med 500 kr. Forbund og laksebidrag kan vi ikke ændre ved.
  Dvs. 18-25* årige skal af med 645 kr ialt (2014) svarende til lige knap en halvering:

  2014 Senior ** NY **
  Junior 18-25*
  Kontingent BSF 580 kr 80 kr
  Forbund 355  kr 355 kr
  Lakse bidrag 200 kr 200 kr
  Ialt 1.135 kr 645 kr

  ( * til og med 25 år pr. 1 marts i opkrævningsåret)
 • Kontingent for junior under 12år
  I forbindelse med overgang til opkrævning af kontingent via forbundets system har vi et problem idet vi ikke kan opkræve minus 33kr som i år er tilfældet for juniorer under 12år.
  Bestyrelsen foreslår at vi nedlægger denne gruppe så alle juniorer betaler 317kr (2014)

  2014

  ** UDGÅR **
  Junior
  under 12år

  ** UDGÅR **
  Junior
  12-18

  ** NY **
  Junior
  - 18 år * 

  Kontingent BSF -33 kr 67 kr 67 kr
  Forbund 250  kr 250 kr 250 kr
  Lakse bidrag 0 kr 0 kr 0 kr
  Ialt 217 kr 317 kr

   317 kr


  ( * til og med 18 år pr. 1 marts i opkrævningsåret)

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 årig periode)
På valg er:
  - Steffen Toft Jensen  - modtager ikke genvalg 
  - Søren Agesen - modtager genvalg
  - Jesper Knudsen - modtager genvalg 
  - Erik Søndergaard - modtager genvalg 
Bestyrelsen opstiller og anbefaler:
  - Jon Rose (modtager valg)

6.Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorer
På valg som bestyrelses-suppleant for 1-årig periode er:
  - Per Hougaard, bestyrelses suppleant - modtager ikke genvalg 
  - Lars Wiis Jensen, bestyrelses suppleant - modtager genvalg
Bestyrelsen opstiller og anbefaler:
  - Jesper Hougaard (modtager valg)

På valg som revisor for 2-årig periode er:
  - Poul Møller, revisor - modtager ikke genvalg
Bestyrelsen opstiller og anbefaler:
   - Sv. E. Sjællænder (modtager valg)

På valg som revisor suppleant for 1-årig periode er:
 Bestyrelsen opstiller og anbefaler:
   - Kim Sørensen (modtager valg)

7.Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingentsatser for 2015

8.Eventuelt
  - Herunder uddeling af pokaler for årets største laks, havørred og juniorfisk.

Efter generalforsamlingen er foreningen som vært ved en bid brød, øl/vand og kaffe.

/Bestyrelsen 

23. oktober 2014


Sidst Redigeret 23-11 2014 af Per Frost Vedsted