Del-rapport: Udsætninger, udsætningstidspunkt og gennemgang af de sidste 3 bestandsanalyser

Ny del-rapport er klar:

Udsætninger sammenholdt med fangster af havørreder i Gudenå. Analyse af udsætningstidspunkt smolt. Desuden gennemgang af de seneste 3 bestandsanalyser for gydebække nedstrøms Tangeværket til Lilleåens udløb i Gudenå. BSF 25.februar 2018

1. marts 2018


Sidst Redigeret 01-03 2018 af Per Frost Vedsted