Det ekstreme vejr sommeren 2018

Kære medlemmer.

Den ekstreme tørke og varme, der havde ramt Danmark denne sommer gav store udfordringer for det akvatiske liv i mange åer i Danmark, også i vores del af Gudenåen. Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening gjorde sig mange overvejelser om, hvordan vi skulle forholde os til dette. Som nok bemærket valgte vi at lade fiskeriet fortsætte som normalt. Her følger kort vore grunde for at gøre dette:

Da de andre større åer begyndte at frede deres vandløb kunne vi se, at vore medlemmer udviste fornem etik ved i meget stort tal havde begrænset eller helt stoppet fiskeriet. Andre valgte at kaste sig over det fremragende rimtefiskeri i stedet. Dagkortsfiskerne blev væk.

Sandsynligheden for, at der ville blive fanget en havørred, vurderede vi usandsynligt lille. Noget tydede på, at laksefiskene stoppede senest, når de nåede til Lilleåens udløb. Enkelte blev ligefrem observeret svømmende nedenstrøms i jagten på de koldere mere iltrige vand. Andre havørreder var sandsynligvis gået op i en koldere bæk.

Derfor valgte vi at lade vores vand være tilgængeligt.

På bestyrelsens vegne
Jon Rose
Formand BSF

16. august 2018


Sidst Redigeret 16-08 2018 af Per Frost Vedsted