Elfiskeri Gudenå i 2015

Igen i år er det planen at DCV elfisker og GØF får de havørreder der fanges. Dette er muligt fordi DCV kun går efter de vestjyske laks til avlsarbejdet og derfor elfisker senere end tidligere år.
 
Fra GØF har Per og Jens Hougaard lovet at stå klar og transportere havørrederne til Skibelund hvor damme står klar.

Sammen med DCV er der planlagt følgende datoer og strækninger for elfiskeri.

Mandag den 2/11  Tangeværket - Bjerringbro
Tirsdag den 3/11: Bjerringbro - Bamsebo
Onsdag den 4/11 Ulstrup - Langå

Mandag den 9/11 Bjerringbro - Bamsebo
Tirsdag den 10/11 Stenstrækningen, Ulstrup

Mandag den 16/11 Tangeværket - Bjerringbro
Tirsdag den 17/11 Bjerringbro - Bamsebo.

 

Aftale indgået med DCV om elfiskeri på BSF's fiskevand i 2015 er uændret fra tidligere år:

  • Der elfiskes senere fordi det kun er de vestjyske laks der ønskes og havørreder kan så overdrages GØF.
  • Plan for elfiskeri oplyses af DCV i god tid så BSF kan orientere medlemmer og lodsejere via BSF hjemmesiden
  • DCV sender efter hver elfiske dag oplysning om fangster til BSF. BSF offentliggør disse på BSF hjemmesiden.
  • Der må kun fiskes hen over et stykke een gang.
  • Der må ikke elfiskes 100m op- og nedstrøms for gydebækkene (Skibelundbæk, Møllebækken, Gullev Bæk)
  • Såfremt der bliver behov kan BSF bestyrelsen give lov til ekstra befiskninger, fx. hvis der konstateres mange laks på et sted, eller der ikke kan fanges nok på de aftalte datoer. - ekstra befiskninger skal varsles her på hjemmesiden.
  • DCV fisker på BSF's tilladelse fra vores lodsejere til at opfiske moderfisk. BSF sender kort og liste over lodsejere samt et eksempel på lodsejerkontrakt til DCV. Hvor BSF ikke har tilladelse på begge sider af åen skal der enten indhentes skriftlig tilladelse fra lodsejer ellers må der ikke elfiskes på strækningen.
  • DCV anvender egen elfiske tilladelse. GØF har egen elfisketilladelse for havørredmoderfisk Gudenå.

21. september 2015


Sidst Redigeret 21-09 2015 af Per Frost Vedsted