Elfiskeri laksemoderfisk 2020 - ÆNDRING I PLAN

***** 25/11-2020 - ÆNDRET PLAN FOR ELFISKERI *********

DCV, Danmarks Center for Vildlaks,  oplyser:
Vi har fået mulighed for at tage laks ind i anlægget i Skjern noget tidligere. Derfor vil vi elfiske i Guden den 9. og 10. december i stedet for den 17. december.

Det er planen at der elfiskes på strækningen Tangeværket til Ulstrup, eller indtil vi har 25 par.

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

 

DCV skal igen i år have laksemoderfiskene til Skjern for afstrygning, da der ikke er plads i Randers hvor karantæneanlægget også i år er ude af drift.

Sidste år gik det knap så godt med at opbevare laksene indtil afstrygnings-tidspunktet, så derfor udskydes elfiskeriet i Gudenå indtil der er mere plads i Skjern:

Der er foreløbig fastsat en dag: 17. december, hvor der elfiskes fra Tangeværket og så langt ned de kan nå. Hvis der er behov for flere laks er det planen at der elfiskes igen om fredagen den 18. december.

 

8. november 2020


Sidst Redigeret 02-12 2020 af Per Frost Vedsted